ViaTioga is aangesloten bij de ANVR

Deelnemersnummer 2961

ViaTioga is aangesloten bij de ANVR

ANVR-Reizigersvoorwaarden

ViaTioga (KvK 05075250) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover.

De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Kijk voor belangrijke informatie in de ANVR-Reizigersvoorwaarden.

Op het boekingsformulier dien je aan te vinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaardenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie.

ANVR-brochure

U kunt bij ViaTioga een exemplaar van deze brochure verkrijgen. Vraagt u er desgewenst om. De brochure bevat tevens de ANVR- Boekingsvoorwaarden en andere belangrijke informatie. U kunt deze brochure ook downloaden.

ANVR-brochure

Navolgende bepalingen

De navolgende bepalingen zijn door ViaTioga zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken.

www.anvr.nl

Win een reistegoed van 2022 euro. Klik hier voor meer info!